Faldstammer

At reparere eller udskifte faldstammer og vandrør er et stort og udfordrende projekt. Man skal ind i beboernes private hjem, og der skal måske brydes køkkener og badeværelser ned for at få adgang til rørføringen. Måske skal kælderrum tømmes midlertidigt. Derfor fylder koordinering og god beboerhåndtering rigtig meget i sådanne projekter. Med ABR+ som byggerådgiver er vi altid tilgængelige for både beboerne og bestyrelse, så alle kommer gennem projektet på bedst mulig vis.

Der kan være mange faldgruber i den byggetekniske håndtering. Det er f.eks. vigtigt at benytte de rette materialer, så alle brugte rør er godkendt til drikkevand. Man skal også sikre, at der lægges den rette lydisolering, så faldstammen ikke støjer hele vejen fra kælder til kvist. Endelig kan der opstå juridiske og økonomiske konflikter i forhold til reetablering, hvis lejlighederne skal nedbrydes for at få adgang til rørføringen. Vi tilbyder altid mægling og rådgivning, så der træffes det bedste valg for alle parter.