Varmeanlæg

Hvis jeres varmeanlæg ikke udnytter fjernvarmen godt nok, kan man i Hovedstadsområdet risikere at skulle til lommerne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om jeres varmeanlæg fungerer korrekt. Det bør bl.a. være justeret korrekt alt efter hvor mange lejligheder/radiatorer, der er i ejendommen. Hvis varmeanlægget ikke fungerer optimalt, vil man som beboerne ofte opleve, at der enten er for lidt eller for meget varme i radiatorerne.

Det er et stort projekt at optimere eller udskifte varmeanlæg i en hel ejendom, men i ABR+ Byggerådgivning har vi den fornødne erfaring med at styre og vejlede denne type projekter, så I kommer nemt og godt igennem. Vi kommer ud og vurderer om der er mulighed for at energioptimere jeres varmeforsyning – f.eks. ved at skifte til en nyere model med bedre energimærke. Vi hjælper også gerne med at søge om tilskud fra Energistyrelsens bygningspulje. Skulle der være problemer med isolering eller rørføring, sørger vi for, at der bliver taget hånd om dette. Naturligvis på den bedste og mest økonomisk fordelagtige måde, så foreningens budget overholdes.