AB Kastaniehjørnet

Adresse:
Kastanie Allé 29-33 / Bogholder Allé 39

Antal boligenheder:
31

Entreprise:
Udskiftning af lejlighedsdøre og istandsættelse af opgange

Udførselsår:
2024

Entreprenør:
Murermester Karl Poulsen

Entreprisesum:
1,5 mio.