AB Lange Carl

Adresse:
Carl Langes Vej 39-49 og 42-54

Antal boligenheder:
104

Entreprise:
Udskiftning af faldstammer og vandrør

Udførselsår:
2021

Entreprenør:
IMS VVS

Entreprisesum:
11,8 mio.