AB Ole Suhrs Gade 3-5

Adresse:
Ole Suhrs Gade 3-5

Antal boligenheder:
20

Entreprise:
Udskiftning af vinduer og istandsættelse af facade

Udførselsår:
2024

Entreprenør:
Sjællands Vindues- og Dørcenter

Entreprisesum:
2,8 mio.