AB Ole Suhrs Gade 9-11

Adresse:
Ole Suhrs Gade 9-11

Antal boligenheder:
20

Entreprise:
Etablering af altaner, renovering af facade og udskiftning af vinduer

Udførselsår:
2022

Entreprenør:
MinAltan

Entreprisesum:
5 mio.