AB Præstøgade 4-10

Adresse:
Præstøgade 4-10

Antal boligenheder:
40

Entreprise:
Etablering af tagboliger, renovering af facade og istandsættelse af vinduer

Udførselsår:
2024-2025

Entreprenør:

Entreprisesum:
20 mio.