AB Tagensbo

Adresse:
Tagensvej og Lygten

Antal boligenheder:
40

Entreprise:
Renovering af betonaltaner

Udførselsår:
2024

Entreprenør:
Altana

Entreprisesum:
10 mio.