EF Nordbanegade 20-22 og Vedbækgade 12

Adresse:
Nordbanegade 20-22 / Vedbækgade 12

Antal boligenheder:
30

Entreprise:
Renovering af kloak og skybrudssikring

Udførselsår:
2024

Entreprenør:
Profil Kloak

Entreprisesum:
0,85 mio.